Privatumas

Bendrosios nuostatos. Duomenų tvarkymas.
Ši duomenų apsaugos politika yra taikoma internetinei platformai www.ntbumas.lt („Svetainė“). Daugiau informacijos apie tai, kaip galima su mumis susisiekti, rasite šios duomenų apsaugos politikos 13 skyriuje.
Į jūsų privatumą žiūrime labai rimtai. Jūsų asmens duomenų neparduosime ir nenuomosime. Visus duomenis rinksime, laikysime ir tvarkysime vadovaudamiesi Europos Sąjungos Bendruoju Duomenų Apsaugos Reglamentu Nr. 2016/679, kitų teisės aktų nuostatomis ir neperduosime jokioms trečiosioms šalims, nebent tai padaryti būtume įpareigoti teisės aktais arba jei tai būtų būtina mūsų paslaugoms teikti, arba jei jūs aiškiai sutiktumėte, kad jūsų duomenys būtų perduodami.
Šiuo metu netaikoma: Mūsų svetainėje ir (arba) programėlėje (kartu – „Platforma“) teikiamos paslaugos gali veikti tik mums renkant, laikant, perduodant, trinant ir (arba) kitaip naudojant („Tvarkyti“ arba „Tvarkymas“) su jumis susijusius specifinius duomenis. Asmens duomenys reiškia visą informaciją, susijusią su asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta („Duomenys“), tokią kaip jūsų vardas, gimimo data, adresas ar elektroninio pašto adresas.
Šioje duomenų apsaugos politikoje aprašoma, kuriuos jūsų Duomenis mes renkame ir kokiais tikslais juos Tvarkome, kai naudojatės mūsų Platformoje teikiamomis paslaugomis. Šioje duomenų apsaugos politikoje taip pat pateikiama svarbi informacija apie jūsų Duomenų apsaugą, ypač – apie jums įstatymu užtikrinamas teises.
Kai kurias paslaugas mūsų Platformoje teikia trečiosios šalys. Kai naudojatės šiomis paslaugomis, kartu su šia duomenų apsaugos politika taikoma ir trečiųjų šalių duomenų apsaugos politika. Prieš jums naudojantis tokiomis paslaugomis, vadovaudamosi duomenų apsaugos įstatymais, trečiosios šalys gali paprašyti jūsų suteikti leidimą.
Ši duomenų apsaugos politika papildo bendrąsias taisykles („Taisyklės“), kurios sudaro jūsų susitarimo su ntbumas.lt dėl naudojimosi Platforma pagrindą („Susitarimas dėl naudojimosi“). Esant neatitikimams tarp Taisyklių ir duomenų apsaugos politikos, taikomos pastarojo dokumento nuostatos.
Kai ntbumas.lt platformose mes neteikiame elektroninių mokėjimų/atsiskaitymo paslaugų. Jums naudojantis mūsų Platforma - su elektroninių mokėjimų/atsiskaitymo paslaugaugomis susijusios nuostatos šioje Politikoje nėra taikomos.
2. Kuriuos jūsų duomenis Tvarkome?
2.1 Prisijungimas prie Svetainės ir Programėlės
Kai prisijungiate prie Svetainės ar Programėlės, net jei nesate prie Svetainės prisijungęs kaip narys, Tvarkome toliau nurodytus duomenis (žurnalų rinkmenas):
 • jūsų įrenginio IP adresą;
 • informaciją apie jūsų įrenginio naudojamą naršyklę;
 • turinį ir universaliuosius adresus (URL), prie kurių jungiatės;
 • prisijungimų datą ir laiką.
Jei prisijungiate naudodamiesi mobiliaisiais įrenginiais, toliau nurodytos žurnalų rinkmenos taip pat fiksuojamos kaip jūsų naudojimosi ntbumas.lt dalis:
 • jūsų mobiliojo įrenginio modelis ir gamintojas;
 • jūsų mobiliojo įrenginio naudojama operacinė sistema („iOS“, „Android“).
Be aiškaus jūsų leidimo nenaudosime šiame skirsnyje nurodytų asmens duomenų, ypač IP adreso, nebent toks naudojimas yra būtinas (i) teikti mūsų paslaugoms ir (arba) (ii) saugumo tikslais, ypač – kibernetinių atakų, tokių kaip duomenų surinkimas ar paslaugos trikdymo atakos prevencijai bei leidimo neturinčių programų prevencijai.
2.2 Nario registracija
Tam, kad galėtumėte naudotis mūsų Platforma, ypač – per Platformą vykdyti komercinius sandorius, naudotis elektroninių mokėjimų sistema ar palikti atsiliepimus bei bendrauti su kitais nariais, jums reikalinga ntbumas.lt paskyra. Šiam tikslui Svetainėje ar Programėlėje turite užsiregistruoti kaip narys.
 (a) Registracija per jūsų „Facebook“ paskyrą
Jei registruojatės per „Facebook“ paskyrą, iš mūsų Svetainės ar Programėlės būsite perkelti į „Facebook“ svetainę ir paprašyti įvesti savo „Facebook“ paskyros prisijungimo duomenis. Taip pat Jums įvedus prisijungimo duomenis, iš „Google“ ntbumas.lt gaus toliau nurodytus jūsų „Google“ paskyros duomenis:
 • Profilio nuotrauką
 • Elektroninio pašto adresą
Jums įvedus savo „Facebook“ prisijungimo duomenis ir atsidūrus „Facebook“ svetainėje, galite nuspręsti, ar kartu su savo
 • viešu profiliu (konkrečiai – nario vardu, lytimi, profilio nuotrauka)
pageidaujate mums suteikti daugiau savo „Facebook“ duomenų, t.y.
 • savo draugų sąrašą ir (arba)
 • elektroninio pašto adresą
Prašome atkreipti dėmesį, kad jei nekeisite numatytųjų nustatymų, bus pasirinkti visi aukščiau paminėti „Facebook“ duomenys. Jei paspausite mygtuką „Tęsti kaip...“ (angl. „Continue as...“), sutiksite, kad pasirinkti „Facebook“ duomenys bus perduodami NTbumas.lt.
Mūsų iš „Facebook“ bei „Google“ gaunami duomenys bus panaudoti jūsų ntbumas.lt paskyrai sukurti. Tai reiškia, kad mes naudosime jūsų „Facebook“ ar „Google“ paskyros nario vardą kaip jūsų ntbumas.lt paskyros nario vardą ir jis bus matomas Svetainės lankytojams bei Programėlės naudotojams. Jei gausime prieigą prie jūsų „Facebook“ draugų sąrašo, naudosime jį jūsų profilyje tam, kad kitiems nariams parodytume jūsų „Facebook“ draugų skaičių, taip didinant jūsų patikimumą sudaryti su jumis sandorius. Kiti iš „Facebook“ ar „Google“ gauti duomenys Platformoje nebus matomi niekam.
Bet kuriuo metu galite atsieti savo „Facebook“ ar „Google“ paskyrą. Tai padaryti galite savo ntbumas.lt paskyroje, „Mano nustatymai“. Jei pirmą kartą registravotės nesusiedami paskyros su savo „Facebook“ ar „Google“ paskyra, ją susieti galite vėliau.
(b) Registracija be „Facebook“ ar „Google“ paskyros
Jei nepageidaujate registruotis per „Facebook“ ar „Google“ paskyrą, mūsų Svetainėje ar Programėlėje jūsų bus paprašyta įvesti toliau nurodytą informaciją:
 • Nario vardas (privaloma informacija)
 • Elektroninio pašto adresas (privaloma informacija)
 • Slatažodis
 • Patvirtinimas, kad jums yra daugiau nei 18 metų (gali būti).
Jūsų nario vardas bus matomas visiems Platformos naudotojams. Kiti registracijos proceso metu jūsų pateikti duomenys nebus matomi. Jūsų nario vardas gali būti pseudonimas ir neprivalo sutapti su jūsų tikruoju vardu.
2.3 Profilio užbaigimas
Užsiregistravę į savo profilį galite įkelti neprivalomą informaciją. Savo paskyroje nueikite į „Mano nustatymai“.
(a) Profilio informacija
„Profilio informacijoje“ galite įkelti toliau nurodytus duomenis:
 • Vardas ir pavardė
 • Gimimo data
 • Profilio nuotrauka
 • Apie jus
Jūsų profilio nuotrauka bei informacija, kurią pateikiate „Apie jus“ laukelyje yra matoma kitiems Svetainės lankytojams ir Programėlės naudotojams, tačiau likusi informacija nėra matoma.

2.4 Komunikacija, komentarai ir atsiliepimai
Jums naudojantis mūsų paslaugomis, taip pat rinksime toliau nurodytus Duomenis:
 • Naujienas, kuriomis Platformoje dalinatės su kitais nariais;
 • Žinutes forume;
 • Komentarus, kuriuos paliekate apie kitų narių parduodamas prekes;
 • Jūsų komunikaciją su kitais nariais.
Dėl techninių priežasčių šis jūsų kuriamas turinys išliks prieinamas internete ir pasibaigus jūsų Susitarimui dėl Platformos naudojimosi. Nepaisant to, jūsų nario vardas nebus matomas ir bus pateikta pastaba, kad šį turinį sukūrė narys, kuris nebėra aktyvus (žr. mūsų Taisykles).
2.5 Informacija apie vietą, kai naudojatės Programėle ir kai kuriomis naršyklėmis
Prieš jums įdiegiant Programėlę arba prieš jums naudojantis Programėlėje esančiu su vieta susietu turiniu ir paslaugomis bei jums naudojantis tam tikromis naršyklėmis (pvz. „Google Chrome“), Programėlė ar naršyklė paprašys jūsų leidimo Tvarkyti informaciją apie jūsų vietą. Jei leidimą suteiksite, NTbumas.lt Programėlę ir jūsų mobilųjį įrenginį ar naršyklę naudos tam, kad pagal įvairius šaltinius (GSM radijo elementus, GPS vietą, WLAN ir t.t.) nustatytų jūsų mobilaus įrenginio ar kompiuterio vietą. Informacija apie vietą visada yra tik apytikslė.
Prašome atkreipti dėmesį, kad jums nesuteikus leidimo rinkti informaciją apie jūsų vietą, Programėlė negali būti įdiegta bei paslaugos, kurioms reikalinga nustatyti jūsų vietą („su vieta susijusios paslaugos“) negali būti naudojamos. Jei pageidaujate atšaukti leidimą, bet kuriuo metu galite nebeleisti perduoti informacijos apie savo vietą pakeisdami savo mobiliojo įrenginio ar internetinės naršyklės nustatymus. Taip padarę, nebegalėsite naudotis su vieta susijusiomis paslaugomis.
Kad galėtų jums pasiūlyti prekes netoli jūsų bei leistų jums susitikti su kitais netoliese esančiais nariais (su vieta susijusios paslaugos), ntbumas.lt tvarko duomenis, apie vietą, surinktus per jūsų Programėlę arba internetinę naršyklę. Duomenis apie vietą saugome tik tiek, kiek jie mums reikalingi, kad galėtume jums teikti su vieta susijusias paslaugas.
3. Tikslai, kuriais Tvarkome jūsų Duomenis
Kiek nėra aprašyta 2 skirsnyje, jūsų Duomenis Tvarkome toliau nurodytais tikslais:
3.1 Mūsų paslaugų teikimas
Jūsų Duomenis Tvarkysime vykdydami Susitarimą dėl naudojimo, kad galėtume teikti paslaugas, kuriomis naudojatės mūsų Platformoje, bei:
 • sudarydami sąlygas jums įsigyti ir parduoti prekes
 • sudarydami sąlygas elektroniniam mokėjimų už Platformoje įsigytas ir parduotas prekes apdorojimui
 • Jūsų identifikacijos tikslais
 • sudarydami sąlygas bendrauti su kitais nariais
 • siųsdami jums žinutes, būtinas, kad galėtume teikti savo paslaugas
 • teikdami jūsų sandorių Platformoje apžvalgą (sandorių istoriją)
 • rodydami kitų narių pasiūlymus, kurie galėtų jus sudominti (pvz. pasiūlymai, skirti konkrečiai jūsų amžiui, lyčiai, sandorių istorijai ar aprangos dydžiui)
 • kad galėtume teikti savo paslaugas be techninių klaidų ir kad galėtume atpažinti ir pašalinti identifikuotas klaidas.
3.2 Įstatymu užtikrintos teisės, mūsų Platformos gerinimas, neleistinos veiklos atpažinimas ir prevencija, sistemos saugumas
Jūsų Duomenis taip pat tvarkysime siekdami apsaugoti toliau nurodytus teisėtus ntbumas.lt ir (arba) bet kurių trečiųjų šalių teisėtus interesus:
 • Ginčų sprendimo, mūsų Taisyklių vykdymo bei mūsų teisių vykdymo, įgyvendinimas ir gynimas
 • Mūsų Platformos naudojimo analizė ir vertinimas tęstinio mūsų produktų ir paslaugų gerinimo tikslais
 • Neteisėtos veikos, ypač sukčiavimo, prevencija, atskleidimas bei poveikio priemonių taikymas
 • Platformos saugumo, mūsų saugomų Duomenų bei kibernetinių atakų ir kitų grėsmių Platformos vientisumui prevencija.
3.3 Anoniminių vartotojų profilių kūrimas
Registracijos (žr. 2.2 punktą aukščiau) bei profilio kūrimo (žr. 2.3 punktą) metu surinktus Duomenis, Duomenis apie jūsų aktyvumą forume (žr. 2.6 punktą), jūsų žurnalų rinkmenas (žr. 2.1 punktą) bei jūsų naudojimosi duomenis, surinktus per slapukus (angl. cookies, žr. 8 skirsnį žemiau) NTbuas.lt naudos tam, kad sukurtų anoniminį vartotojo profilį („Vartotojo profilis“).
Nebent duotumėte tam leidimą, ntbumas.lt jokiomis aplinkybėmis nenaudos šio Vartotojo profilio būdu, kuris leistų susieti jį ir konkretų asmenį. Tai reiškia, kad ntbumas.lt negali nustatyti nario tapatybės. Be to, ntbumas.lt užtikrina, kad, nesant sutikimo, anoniminiai vartotojų profiliai nebus jungiami su kitais vartotojų asmens Duomenimis jokiais techniniais, asmeniniais ar administraciniais tikslais.
 • Vartotojų profilius ntbumas.lt kurs ir naudos siekdama toliau nurodytų teisėtų interesų:
 • Vartotojų profilius naudosime tam, kad analizuotume ir suprastume narių elgseną. Būtinoms ir dažnai naudojamoms Platformos paslaugoms ši informacija padės gerinti paslaugas ir (arba) pasiūlyti naujų
 • Nariai gaus personalizuotus rinkodaros pranešimus, paremtus sukurtu Vartotojo profiliu. Tai reiškia, kad vartotojai gaus rinkodaros pranešimus, paremtus jų interesais bei Vartotojo profiliu. Rinkodaros pranešimai siunčiami remiantis su Platforma susijusiais reklamuotojais ir, esant vartotojo sutikimui, registracijos metu pateiktu elektroninio pašto adresu arba į Platformos paskyroje esančią pranešimų dėžutę (žinutės arba pranešimų dėžutė).
3.4 Elektroninis naujienlaiškis ir kiti rinkodaros laiškai
Galite užsiregistruoti gauti mūsų naujienlaiškį ir kitus rinkodaros laiškus („Rinkodaros laiškai“). Kai užsiregistruojate, mes prašome jūsų leidimo Tvarkyti jūsų elektroninio pašto adresą tam, kad galėtume siųsti jums Rinkodaros laiškus su naujausia informacija apie mūsų produktus ir paslaugas, ypač kiek tai susiję su Platformoje parduodamomis prekėmis, specialiais pasiūlymais ir rinkodaros kampanijomis. Rinkodaros laiškus gausite tik jei būsite davę tam leidimą.
Jūsų leidimas taip pat apima sutikimą, kad personalizuotume Rinkodaros laiškų turinį pagal jūsų poreikius bei interesus, vadovaudamiesi Vartotojo profiliu, kuris gali būti jums sukurtas (žr. 3.3 punktą). Jei taip pat esate leidę mums naudoti slapukus bei stebėti jūsų vartotojo elgseną mūsų Platformoje (žr. 8.2 punktą žemiau), šis leidimas taip pat apima Duomenis apie tai, kaip naudojatės mūsų platforma.
Savo leidimą toliau gauti Rinkodaros laiškus galite bet kada atšaukti. Savo NTbumas.lt paskyroje galite pakeisti nustatymus, užblokuodami tolesnių Rinkodaros laiškų siuntimą. Be to, Rinkodaros laiško pabaigoje galite paspausti „Išsiregistruoti“. Leidimo atšaukimas neturi įtakos Tvarkymo, įvykdyto iki leidimo atšaukimo, teisėtumui.
3.5 Paskyros patvirtinimas saugumo tikslais
Gali būti, kad duomenis apie tai, kaip naudojatės mūsų Platforma, panaudosime suteikdami kiekvienam nariui „pasitikėjimo įvertinimą“, kuris apskaičiuojamas pagal algoritmą. „Pasitikėjimo įvertinimas“ nurodo tikimybę, kad Platforma naudojamasi netinkamai. Tokiais atvejais mūsų paslaugų teikėjas išsiųs jums automatinį saugumo pranešimą, kuriame būsite paprašyti pateikti savo telefono numerį, kad galėtume patvirtinti paskyrą. Tekstiniu pranešimu jūsų pateiktu telefono numeriu jums bus atsiųstas kodas. Neįvedę kodo, Programėle naudotis negalėsite. Iki tol kol patvirtinsite savo telefono numerį, jums naudojimasis Platforma bus užblokuotas. Jūsų telefono numeris nebus matomas Platformos vartotojams ir jo nenaudosime jokiais kitais, ypač rinkodaros, tikslais.
4. Saugumas internete
Prieiga prie jūsų paskyros saugoma jūsų nustatytu slaptažodžiu. Niekam neatskleiskite savo slaptažodžio. Kai baigiate naudotis ntbumas.lt, nepamirškite atsijungti paspaudę mygtuką „Atsijungti“, ypač jei naudojatės viešu kompiuteriu. Prašome atkreipti dėmesį, kad duomenų perdavimas internetu (pvz. elektroniniu paštu) ne visada yra visiškai saugus ir neįmanoma užtikrinti, kad trečiosios šalys prie jų neprisijungs.
Imsimės visų techninių ir administracinių saugumo priemonių, kurios reikalingos apsaugoti jūsų Duomenis nuo neteisėto praradimo bei prieigos ir nuo neteisėto pakeitimo, atskleidimo ar ištrynimo. Prieiga prie jūsų Duomenų yra suteikiama tik tiems asmenims, kuriems ji yra reikalinga šioje duomenų apsaugos politikoje aprašytais tikslais. Tokius asmenis saisto taikomi duomenų apsaugos įstatymai.
5. Trečiosioms šalims perduodamas duomenų tvarkymas
Specifinėms paslaugoms teikti ntbumas.lt gali samdyti išorinius paslaugų teikėjus. Šie paslaugų teikėjai imasi duomenų tvarkymo procedūrų mūsų vardu bei pagal mūsų nurodymus. ntbumas.lt trečiąsias šalis, kurios tvarko asmens duomenis, renkasi atidžiai ir vadovaudamasi taikomais duomenų apsaugos teisės aktais. Taip pat užtikriname, kad duomenų tvarkymas vykdomas vadovaujantis  sudarytomis sutartimis su trečiosiomis šalimis bei teisės aktais.
Mūsų vardu vykdomos procedūros apima:
 • techninės infrastruktūros tiekimą Platformai bei vietos serveriuose suteikimą
 • pristatymo paslaugų suteikimą    
 • naudojimosi analizę
 • paskyros patvirtinimą
 • klientų aptarnavimą bei užklausų apdorojimą
 • mokėjimų apdorojimą bei saugų atsiskaitymą
 • Platformos priežiūrą ir saugumą (pvz. sukčiavimo ir priekabiavimo prevenciją).
Tam tikromis aplinkybėmis mūsų išoriniams paslaugų teikėjams gali būti suteikta prieiga prie jūsų asmens Duomenų, tačiau tik nurodytais duomenų tvarkymo tikslais. Pagal sutartį, tokios trečiosios šalys yra įpareigotos užtikrinti, kad jų duomenų apsaugos lygis yra bent jau lygiavertis tam, kurį užtikriname Mes ir taikomi teisės aktai. Visi mūsų vardu tvarkomi Duomenys išlieka mūsų kontrolėje. Nuolatos stebime atitiktį mūsų nurodymams, duomenų apsaugos lygiams bei sutartiniams įsipareigojimams, sudarytiems su duomenų tvarkytoju.
Kai kurie iš šių paslaugų teikėjų gali būti už ES/EEE ribų esančiose šalyse, kurių duomenų apsaugos lygis pagal ES/EEE standartus gali būti laikomas nepakankamu. Nepaisant to, su tokiais paslaugų teikėjais esame sudarę atitinkamus susitarimus (arba esama kitų galiojančių garantijų), kurie užtikrina, kad jūsų duomenims apsaugoti, pagal taikomus reikalavimus, bus imamasi visų būtinų priemonių. Jei turite klausimų dėl mūsų paslaugų teikėjų, prašome susisiekti su mūsų Platformos pagalbos centru. Jei ten į savo klausimą negaunate atsakymo, prašome susisiekti su mumis elektroniniu paštu info@ntbumas.lt. Paprašyti visuomet pateiksime papildomą informaciją apie mūsų taikomas duomenų saugumo garantijas (šios informacijos kopiją elektroniniu paštu).
6. Viešo turinio fiksavimas išorinėse paieškos sistemose
Jūsų profilyje esantis jūsų nario vardas, profilio nuotrauka bei informacija skirsnyje „Apie jus“ (žr. 2.2 ir 2.3 punktus aukščiau), visas kitas jūsų skelbiamas turinys, pvz. parduodamos prekės, žinutės forume, komentarai apie prekes (žr. 2.4 ir 2.6 punktus aukščiau) bei jūsų registracijos data ir paskutinio prisijungimo laikas yra laisvai prieinami internete ir dėl to įtraukiami į išorinių paieškos sistemų rezultatus. Dėl šios priežasties patariame jums neskelbti jokių adresų, mobiliojo telefono numerių, elektroninio pašto adresų ir kitos kontaktinės, jautrios ar privačios informacijos.
7. Jūsų Duomenų atskleidimas trečiosioms šalims
NTbumas.lt yra įstatymu įpareigotas teikti asmens Duomenis ir (arba) Duomenis apie naudojimąsi Platforma valstybinėms ar priežiūros institucijoms, kiek tai reikalinga siekiant išvengti rizikos visuomenei bei vykdyti persekiojimą už nusikaltimus.
Visais kitais atvejais jūsų Duomenys trečiosioms šalims bus perduodami, jei esate davę leidimą ar patys suteikę trečiosioms šalims prieigą prie jūsų Duomenų (neįskaitant trečiųjų šalių, žr. 5 skirsnį aukščiau).
8. Slapukų naudojimas
8.1 Būtini slapukai
Slapukai yra mažos tekstinės rinkmenos, kurias mūsų Platforma nori patalpinti jūsų kompiuteryje ar kituose prie interneto prisijungusiuose įrenginiuose, tokiuose kaip planšetiniai kompiuteriai ar išmanieji telefonai. Jei jūsų naršyklės nustatymai priima slapukus, jūsų naršyklė tekstą prideda mažos rinkmenos pavidalu.
Nebent šioje duomenų apsaugos politikoje nurodyta kitaip, mūsų naudojami slapukai yra būtini mūsų Platformos funkcionalumui ir veikimui. Tai apima slapukus, kurie leidžia jums prisiregistruoti prie saugomos mūsų Platformos dalies, įsigyti prekę ar naudotis elektronine mokėjimų sistema. Dauguma slapukų iš jūsų įrenginio ištrinami pasibaigus jūsų naršyklės sesijai (sesijos slapukai). Būtinuose slapukuose saugomą informaciją naudojame tik tam, kad teiktume pageidaujamas paslaugas ir funkcijas.
8.2 Sutikimas dėl slapukų
Kai prisijungiate prie mūsų Platformos, parodydami slapukų pranešimą ir gaudami jūsų leidimą mes paprašome jūsų sutikimo į jūsų įrenginį patalpinti papildomus slapukus. Šie slapukai nėra būtini mūsų Platformos funkcionavimui ir veikimui, tačiau jie padeda mums:
 • identifikuoti, kiek lankytojų apsilanko mūsų Platformoje ir kaip jie joje elgiasi. Tai padeda mums gerinti mūsų Platformos funkcionalumą, pvz. užtikrinant, kad vartotojai gali rasti tai, ko ieško (analitiniai/veikimo slapukai)
 • identifikuoti, kada jūs pakartotinai apsilankote mūsų Platformoje. Tai padeda mums personalizuoti mūsų turinį, pasisveikinti su jumis naudojant jūsų vardą bei pasižymėti jūsų parinktis (funkciniai slapukai), bei
 • fiksuoti jūsų apsilankymus mūsų Platformoje ir tai, kuriuose puslapiuose lankotės bei kurias nuorodas spaudžiate. Šią informaciją naudojame tam, kad geriau pritaikytume mūsų Platformą bei jums rodomą reklamą prie jūsų poreikių. Jei esate davę mums leidimą siųsti jums Rinkodaros laiškus (žr. 3.4 punktą žemiau), šią informaciją taip pat naudosime siūlydami jums personalizuotą Rinkodaros informaciją (tiksliniai slapukai).
Slapukų pranešime jums pateikiama informacija apie tai, kodėl naudojame slapukus. Tęsdami naudojimąsi mūsų Platforma po to, kai parodome slapukų pranešimą, sutinkate su tuo, kad slapukus naudosime aukščiau nurodytais tikslais („Sutikimas dėl slapukų“).
Daugiau informacijos apie tai, kaip ntbumas.lt naudoja slapukus ir kaip galite atšaukti savo sutikimą ar atsisakyti priimti slapukus, rasite žemiau.
8.3 Jūsų slapukų nustatymų tvarkymas
Savo naršyklę galite sukonfigūruoti taip, kad atsisakytumėte kai kurių ar visų slapukų ar kad būtų prašoma jūsų leidimo prieš juos priimant. Visgi, jei atsisakote slapukų, kai kurių mūsų paslaugų funkcionalumas gali būti apribotas. Informaciją apie tai, kaip galite pakeisti savo naršyklės nustatymus, rasite apsilankę www.aboutcookies.org arba www.allaboutcookies.org. Jei prie mūsų Platformos jungiatės naudodamiesi keliais įrenginiais (pvz. išmaniuoju telefonu, planšetiniu kompiuteriu, kompiuteriu ir t.t.), turite užtikrinti, kad kiekvieno įrenginio naršyklė yra pritaikyta jūsų slapukų parinktims.
8.4 Trečiųjų šalių slapukų naudojimas
Kai naudojatės internetinėmis ntbumas.lt paslaugomis, siekiant surinkti duomenis jūsų atžvilgiu gali būti naudojami kitų teikėjų slapukai ar tinklo duomenų rinkėjai. Tai gali būti daroma siekiant išmatuoti grupę, aktyvuoti kontekstinę reklamą ar tikslines kampanijas. Jums suteikus leidimą naudoti slapukus, taip pat vertinsime vartotojo profilius su pseudonimu. Asmens tapatybės nustatyti nebus įmanoma. Mes nekontroliuojame šių trečiųjų šalių stebėjimo technologijų ir jų naudojimo.
Tokių trečiųjų šalių slapukų saugojimą bei jais vykdomą stebėjimą galite nutraukti pakeisdami savo naršyklės nustatymus.
8.5 Slapukų apibūdinimas
Mūsų Platformoje naudojamų slapukų aprašymą galite rasti Slapukų aprašyme.
8.6 Google analytics naudojimas
Svetainės srauto analizei yra naudojamas google analytics įrankis. Ši svetainė naudoja „Google Analytics“, „Google Inc“ („Google“) teikiamą internetinės analizės paslaugą. „Google Analytics“ naudoja „slapukus“, tekstines rinkmenas, kurios saugomos jūsų kompiuteryje ir kurios leidžia analizuoti tai, kaip naudojatės Svetaine. Slapukų sukuriama informacija, susijusi su tuo, kaip naudojatės šia Svetaine, paprastai perduodama ir saugoma „Google“ serveryje JAV. Mūsų Platformoje esame aktyvavę IP anonimiškumą, tad ES valstybėse narėse bei kitose Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose šalyse jūsų IP adresą „Google“ sutrumpins iš anksto. Pilnas IP adresas bus perduodamas ir laikomas „Google“ serveryje JAV tik esant išimtinėms aplinkybėms. „Google“ šią informaciją naudoja ntbumas.lt vardu, siekdama įvertinti tai, kaip naudojatės Svetaine, sudaryti ataskaitas apie svetainės aktyvumą ir teikti ntbumas.lt papildomas paslaugas, susijusias su Svetaine ir naudojimusi internetu. Kaip „Google Analytics“ veiklos dalis jūsų naršyklės perduodamas IP adresas nebus susiejamas su kitais „Google“ turimais duomenimis. Galite neleisti, kad jūsų kompiuteryje būtų saugomi slapukai pakeisdami savo naršyklės nustatymus. Jei tai padarysite, kai kurios Svetainės funkcijos jums gali būti apribotos. Taip pat galite neleisti „Google“ fiksuoti duomenų, sukurtų slapuku ir paremtu tuo, kaip naudojatės Svetaine (įskaitant jūsų IP adresą) bei tvarkyti tokius duomenis atsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės papildinį iš https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Prašome atkreipti dėmesį, kad jei ištrinsite visus savo naršyklės slapukus, atsisakymo slapukas taip pat bus ištrintas.

Norėdami peržiūrėti „Google“ duomenų apsaugos taisykles, spauskite čia.

8.7 „Google Adsense“ naudojimas

Ši Svetainė gali naudoti „Google Adsense“, „Google“ teikiamą internetinę reklamavimo paslaugą. „Google Adsense“ naudoja „slapukus“ (tekstines rinkmenas), saugomus jūsų kompiuteryje ir leidžiančius analizuoti tai, kaip naudojatės Svetaine. Informacijai rinkti „Google Adsense“ naudoja tinklo duomenų rinkėjus (angl. web beacons), mažus nematomus grafinius elementus). Tinklo duomenų rinkėjai leidžia fiksuoti ir rinkti paprastus veiksmus, tokius kaip lankytojų srautas Svetainėje. Slapuko ir (arba) tinklo duomenų rinkėjo sukuriama informacija, susijusi su tuo, kaip naudojatės šia Svetaine (įskaitant jūsų IP adresą), perduodama ir saugoma „Google“ serveryje JAV. „Google“ naudoja šią informaciją tam, kad įvertintų tai, kaip naudojatės Svetaine, Svetainėje rodomų reklamų atžvilgiu, kad Svetainės valdytojui sudarytų ataskaitas apie Svetainės aktyvumą bei reklamas ir kad teiktų kitas su Svetaine bei interneto naudojimu susijusias paslaugas. Kiek to reikalauja įstatymai arba jei trečiosios šalys tvarko šiuos duomenis „Google“ vardu, „Google“ taip pat gali padaryti šią informaciją prieinamą trečiosioms šalims. „Google“ niekada nejungia jūsų IP adreso su kitais „Google“ saugomais duomenimis.

Jei nepageidaujate gauti specialiai pritaikytos reklamos ir (arba) pageidaujate, kad jūsų Duomenys nebūtų fiksuojami ir naudojami, „Google“ slapukų naudojimą tokiais tikslais galite išjungti „Google“ reklamų nustatymuose adresu www.google.com/settings/ads pagal poreikį pakeisdami nustatymus. Prašome atkreipti dėmesį, kad jei iš savo įrenginio ištrinsite visus slapukus, „Google“ šiais tikslais į jį gali patalpinti naujus slapukus ir jums gali tekti atnaujinti deaktyvavimo nustatymus. Be to, trečiųjų šalių slapukų naudojimą galite deaktyvuoti apsilankę „Network Advertising“ deaktyvavimo puslapyje adresu http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.


9. Pakeitimo teisė
Kadangi savo paslaugas vystome nuolat, pasiliekame teisę pakeisti šią duomenų apsaugos politiką bet kuriuo metu, vadovaudamiesi taikytinais įstatymais. Visi pakeitimai nedelsiant bus publikuojami šiame puslapyje. Nepaisant to, dėl atnaujinimų šį puslapį turėtumėte tikrinti nuolat.
10. Jūsų duomenų laikymo trukmė
Nebent kitaip būtų nurodyta šioje duomenų apsaugos politikoje ar įstatyme, saugosime:
 • asmens Duomenis, nurodytus 2.1 punkte – 30 dienų nuo jų užfiksavimo
 • su tranzakcijomis susiję duomenys saugomi  13 mėnesių nuo trazakcijos atlikimo
 • visus kitus asmens Duomenis, nurodytus šioje duomenų apsaugos politikoje – tris mėnesius nuo tos dienos, kai bus ištrinta jūsų ntbumas.lt paskyra arba tris mėnesius po to, kai jūsų paskyra bus neaktyvi penkerius metus.
11. Jums įstatymu užtikrinamos teisės, susijusios su jūsų duomenimis
Vadovaujantis įstatyminėmis duomenų apsaugos nuostatomis, bet kuriuo metu turite teisę:
 • būti informuoti apie Duomenis, kuriuos Tvarkome, ir pareikalauti šių duomenų kopijos (teisė būti informuotam). Su visais Duomenimis, kuriuos aktyviai pateikiate mums Platformoje (nuo 2.2 punkto iki 2.6 punkto), bet kuriuo metu taip pat galite susipažinti savo ntbumas.lt paskyroje
 • reikalauti pataisyti netikslius Duomenis ir, vadovaujantis Tvarkymo pobūdžiu, papildyti trūkstamus Duomenis (teisė į ištaisymą). Visus Duomenis, kuriuos aktyviai pateikiate mums Platformoje (nuo 2.2 punkto iki 2.6 punkto), bet kuriuo metu taip pat galite pakeisti patys savo ntbumas.lt paskyroje (išskyrus išsiųstas žinutes bei visas žinutes forume ar atsiliepimus)
 • esant pagrindui, reikalauti, kad jūsų Duomenys būtų ištrinti (teisė į ištrynimą)
 • reikalauti apriboti jūsų Duomenų tvarkymą, jei tai atitinka įstatymu apibrėžtus kriterijus (teisė apriboti tvarkymą)
 • jei atitinkami įstatymu apibrėžti kriterijai, jūs turite teisę gauti savo pateiktus Duomenis perskaitoma struktūrizuota forma, kuri gali būti perduodama kitam Duomenų tvarkytojui ar, kai tai techniškai įmanoma, leisti, kad juos perduotų ntbumas.lt (teisė į duomenų perkeliamumą); ir
 • būti veikiamam nevisiškai automatizuotu Tvarkymu paremtu sprendimų priėmimu, nebent būtų išpildytos įstatymu numatytos tokiam sprendimų priėmimui taikomos sąlygos. Šiuo metu ntbumas.lt netaiko automatizuoto sprendimų priėmimo.
Taip pat, esant išimtinėms aplinkybėms, turite teisę atsisakyti įstatyminio jūsų Duomenų Tvarkymo. Kai jūsų Duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, galite prieštarauti tokiam Tvarkymui (teisė prieštarauti).
Taip pat turite teisę bet kuriuo metu atšaukti bet kokį sutikimą, kurį suteikėte registruodamiesi ar naudodamiesi mūsų paslaugomis. Toks atsisakymas nepaveiks Duomenų Tvarkymo, įvykdyto iki atsisakymo ir paremto suteiktu sutikimu, teisėtumo. Kiek susiję su slapukų naudojimu, galite pasinaudoti išsiregistravimo ir deaktyvavimo mechanizmais, sukurtais skirtingoms paslaugoms (žr. duomenų apsaugos politiką šios Svetainės atskiroms paslaugoms, 8.4 ir 8.6 punktus). Taip jūsų naršyklėje bus patalpintas nuolatinis deaktyvavimo slapukas, mums nurodantis, kad tokie Duomenys iš jūsų naršyklės neturi būti fiksuojami. Prašome atkreipti dėmesį, kad jei pašalinsite visus slapukus iš savo naršyklės, taip pat bus ištrintas ir deaktyvavimo slapukas. Aukščiau aprašytą procesą turėsite įvykdyti dar kartą, jei pasinaudosite mūsų Platforma kitame įrenginyje ar kitoje naršyklėje.
Savo sutikimą gauti naujienlaiškius galite atšaukti pakeisdami savo ntbumas.lt paskyros nustatymus ir nutraukdami tolesnių naujienlaiškių siuntimą. Be to, gauto naujienlaiškio pabaigoje galite paspausti „Išsiregistruoti“.
Kad įgyvendintumėte bet kurias šiame skirsnyje įvardytas teises, galite kreiptis į ntbumas.lt žemiau nurodytais kontaktais. Nepaisant bet kokių kitų teisės gynimo priemonių, taip pat turite teisę bet kuriuo metu pateikti skundą priežiūros institucijoms.
12. Mūsų kontaktinė informacija
Jei turite klausimų dėl jūsų Duomenų Tvarkymo jums naudojantis Platforma ar klausimų dėl jūsų teisių, prašome susisiekti su mūsų duomenų apsaugos asmeniu:
info(et)ntbumas.lt
13. Bet kokio jūsų pateikto sutikimo tekstas
Tam, kad galėtume užtikrinti visišką skaidrumą mūsų Duomenų Tvarkymo procedūrų atžvilgiu, galite mūsų paprašyti elektroniniu paštu jums atsiųsti jūsų pateiktų sutikimų sąrašą. Prašymus siųskite elektroninio pašto adresu, nurodytu šios duomenų apsaugos politikos 13 skirsnyje. Naudodamiesi mūsų Platforma, galėjote sutikti gauti Rinkodaros laiškus ir (arba) su slapukų naudojimu.
 

SVARBU! 

 Pagal ES bendrą duomenų apsaugos reglamentą įsigaliojusį nuo gegužės 25 dienos, mes privalome gauti Jūsų sutikimą arba nesutikimą, dėl Jūsų duomenų saugojimo ir informacinio pobūdžio elektroninių laiškų siuntimą į Jūsų pašto dežutę. Jei nesutinkate su nuostatomis, galite tiesiog nesinaudoti svetainės paslaugomis.


Privatumo politika. (prieš atnaujinimą)

- Vartotojų prisijungimo duomenys saugomi ir tretiesiems asmenims neatskleidžiami. Išskyrus atvejus, kai to pareikalauja teisėsaugos institucijos.

- Kiekvienas vartotojas įsipareigoja saugoti savo asmenius duomenis.

- Portalas niekada nereikalauja įvesti savo asmens kodo, banko sąskaitos, mokėjimo kortelių pin kodų ar kitų slaptažodžių, nesusijusių su ntbumas.lt prisijungimu.

- Paskyros valdymui naudokite sudėtingesnius slaptažodžius, kuriuos būtų sunku atspėti. Rekomenduojama slaptažodyje taip naudoti ir didžiąsias raides ir skaičius. Nenaudokite slaptažodžių, kuriuos naudojate kitoms paskyroms (socialiniuose tinkluose, elektroniniame pašte ir pan.)

- Esant mokamų paslaugų apmokėjimo galimybei per kreditinę banko kortelę, gali tekti nurodyti kai kuriuos duomenis, kurių pareikalaus autorizuota išorinė apmokėjimo sistema https://www.2checkout.com/

- Pastebėjus privatumo pažeidimus, vartotojai privalo nedelsiant informuoti portalo administratorių el.paštu info(@)ntbumas.lt

Slapukų (cookies) naudojimas svetainėje

Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus. Lankytojas gali pasirinkti, ar nori priimti slapukus, taip pat juos išjungti, ištrinti pakeisdamas naudojamos naršyklės nustatymus. Kad pašalintų slapukus iš mobiliojo telefono ar kito mobiliojo prietaiso, Lankytojas turės sekti telefono arba telefono programinės įrangos naudojimo instrukciją. Tačiau kai kuriais atvejais slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Jeigu Lankytojas ištrins slapukus iš savo kompiuterio, jam teks iš naujo registruotis kiekvieną kartą lankantis Svetainėje. Išsamesnė nepriklausoma informacija apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes taip pat yra pateikta adresu:  AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

NTbumas.lt naudoja slapukus, siekdamas nustatyti lankytojų vizito Svetainėje įpročius, pagerinti lankytojų patirtį, lankantis Svetainėje, suteikti personalizuotas paslaugas Klientams. Slapukų informaciją gali sudaryti duomenys apie tai, kaip lankytojas naudojasi Svetaine, jo kompiuterio IP adresas, naršyklės tipas, demografiniai duomenys ir, jei lankytojas atvyko į NTbumas.lt svetainę iš trečiosios šalies tinklalapio – puslapio URL nuoroda. Jeigu lankytojas yra registruotas vartotojas, tai gali būti duomenys, koks Kliento vartotojo vardas ir el. pašto adresas, kurie gali būti apdorojami serveryje registruojantis. Slapukai suteikia galimybę internetinei svetainei veikti efektyviau ir pagerinti savo paslaugas, be to, teikti informaciją svetainės administratoriams statistikos ar reklamos tikslais. Klientas sutikimą dėl slapukų naudojimo gali atšaukti, pakeisdamas naršyklės duomenis (ištrindamas slapukus, pasirinkdamas anoniminį naršymą ar pan.), taip pat registracijos metu.
Kokie slapukai naudojami?
1. techniniai slapukai – būtini tam, kad būtų galima naršyti Svetainę ir naudotis jos funkcijomis, pvz., prieiga prie saugių Svetainės sričių. Be šių slapukų Klientas negalėtų naudotis Svetainės paslaugomis;
2. funkciniai slapukai – leidžia Svetainei įsiminti Kliento pasirinktus dalykus (pvz., prisijungimo duomenis) ir pasiūlyti patobulintas, Klientui pritaikytas funkcijas. Funkciniai slapukai nėra būtini Svetainėje, tačiau pagerina navigacijos kokybę ir vartotojų patirtį;
3. analitiniai slapukai – naudojami Svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti. NTbumas.lt šių slapukų gautus rezultatus naudoja anonimiškai, statistikos tikslams. Svetainė analitiniais tikslais naudoja ir trečiųjų šalių paslaugas, kurios nepriklausomai įdiegia savo slapukus;
4. tiksliniai arba reklaminiai slapukai – naudojami norint parodyti Paslaugas, kurios galėtų dominti lankytoją ar pasiūlyti panašias Paslaugas (Turinį), kurias jau Klientas žiūrėjo;
5. trečiųjų šalių slapukai – leidžia Klientui lankytojui reklaminius skydelius su peržiūrėtomis prekėmis arba kitais aktualiais pasiūlymais. NTbumas.lt neturi priėjimo prie trečiųjų šalių slapukų informacijos ir informacija yra visiškai jų kontroliuojama. NTbumas.lt pateikia jai žinomą informaciją apie trečiųjų šalių privatumo politiką ir slapukų naudojimą;
6. socialinių tinklų slapukai – būtini norint savo socialinio profilio paskyroje naudoti NTbumas.lt Svetainės informaciją.

NTbumas.lt nekontroliuoja trečiųjų asmenų veiklos, todėl Klientas pats savarankiškai privalo pasidomėti trečiųjų asmenų naudojamais slapukais ir jų renkama informacija.
Prisijungti
Vartotojovardas
Slaptažodis
Pamiršote slaptažodį?Priminimas